Home

Uw voeten zijn mijn zorg!

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Astrid van den Boogaart - de Leeuw en ben werkzaam als Medisch Pedicure / Oncologisch Voetzorgverlener in Sint-Michielsgestel.

Ik ben aangesloten bij ProVoet, sta geregistreerd in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP) en heb een contract binnen de ketenzorg. Dit laatste is van belang voor mensen met Diabetes i.v.m. eventuele vergoeding van de behandeling.

Een medisch pedicure is een gespecialiseerde pedicure die alle vormen van complexe voetproblematieken van clienten kan behandelen. Dat houdt in dat ik als Medisch Pedicure in staat ben om een potentiele risicovoet te herkennen en te behandelen. De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De Medisch Pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

Daarnaast heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druktechnieken. Dat zijn specialistische technieken die pijnklachten kunnen voorkomen. De Medisch Pedicure beheerst dus alle specialisaties op het gebied van voeten. Ze werkt samen met andere disciplines, zoals praktijkondersteuners, huisartsen, podotherapeuten en diabetes verpleegkundigen. Zo kunnen we gezamenlijk onze clienten de beste zorg bieden als het om de voeten gaat. De Medisch Pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de client moet worden doorgestuurd naar arts of specialist in het ziekenhuis.

Sinds mei 2021 ben ik gediplomeerd Oncologisch Voetzorg Verlener. Dat betekent dat ik me bewust ben van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat ik een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist / oncologisch verpleegkundige of huisarts.

Tips